chełpliwość


chełpliwość
chełpliwość {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. chełpliwośćści, blm, {{/stl_8}}{{stl_7}}od przym. chełpliwy: Mówić o sobie z drażniącą chełpliwością. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • chełpliwość — ż V, DCMs. chełpliwośćści, blm rzecz. od chełpliwy Młodzieńcza chełpliwość. Chełpliwość czyjejś wypowiedzi …   Słownik języka polskiego

  • chwalba — ż IV, CMs. chwalbalbie 1. lm D. chwalb przestarz. «pochwała, uznanie» 2. blm przestarz. «przechwalanie się, chełpliwość» …   Słownik języka polskiego

  • fanfaronada — ż IV, CMs. fanfaronadaadzie, blm «afiszowanie się swoją odwagą; samochwalstwo, zuchowatość, chełpliwość» Mówić, opowiadać coś z fanfaronadą. ‹fr. z hiszp.› …   Słownik języka polskiego

  • nieskromność — ż V, DCMs. nieskromnośćści, blm 1. «brak skromności, przyzwoitości, wstydu» Nieskromność stroju, zachowania. 2. «wygórowane mniemanie o sobie; zarozumialstwo, pyszałkowatość, chełpliwość» Nieskromność pyszałka …   Słownik języka polskiego

  • przechwałka — ż III, CMs. przechwałkałce; lm D. przechwałkałek «przechwalanie się, chełpliwość, samochwalstwo; chełpliwe słowa itd.» Czcze, głupie przechwałki. Mówić o czymś z przechwałką w głosie, bez przechwałki. Wysłuchiwać czyichś przechwałek. Nie chcieć… …   Słownik języka polskiego

  • samochwalstwo — n III, Ms. samochwalstwowie, blm «chwalenie samego siebie, przechwalanie się, chełpliwość» …   Słownik języka polskiego

  • nieskromność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. nieskromnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} naruszające normy obyczajowe podkreślanie swojej atrakcyjności fizycznej, brak skromności; rozwiązłość : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • próżność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. próżnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie próżnym, pragnienie bycia w centrum uwagi, imponowania innym; też: nadmierne przywiązywanie wagi do rzeczy zewnętrznych, pozbawionych istotnej wartości; snobizm,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przechwałka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. przechwałkałce; lm D. przechwałkałek {{/stl 8}}{{stl 7}} przechwalanie się, zwykle nieuzasadnione; samochwalstwo, chełpliwość, afiszowanie się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czcze przechwałki. Nie mogę znieść tych jego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • samochwalstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. samochwalstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} chwalenie samego siebie, skłonność do chwalenia się, przechwalanie się, chełpliwość {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień